Mashatu Game Reserve - Thuli Block - Botswana

 

 

Cheetah cub biting moms leg.jpg
Cheetah cub biting moms leg.jpg
Cheetah and cubs - Highkey photo.jpg
Cheetah and cubs - Highkey photo.jpg
Sweetness.jpg
Sweetness.jpg
Spotting the guinea fowl.jpg
Spotting the guinea fowl.jpg
Resting Time.jpg
Resting Time.jpg
Playtime.jpg
Playtime.jpg
Patience of a saint.jpg
Patience of a saint.jpg
Only 2 muskateer cubs still awake in the den.jpg
Only 2 muskateer cubs still awake in the den.jpg
Mashatu Zebra.jpg
Mashatu Zebra.jpg